Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (styrelsen) του Συλλόγου για το έτος 2019 απαρτίζεται από τις/τους:

  • Κορκότζελος Αστέριος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
  • Αβραμόπουλος Τάσος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
  • Μπουμπίτσα Ελένη (Ταμίας)
  • Βράκα Βιβή (Γραμματέας Α’)
  • Μπούσιος Μιχάλης (Γραμματέας Β’)
  • Μάλλιος Βασίλειος (Μέλος Δ.Σ.)
  • Τριανταφύλλου Θεόδωρος (Μέλος Δ.Σ.)
  • Γρηγοριάδης Μενέλαος (Μέλος Δ.Σ.)
  • Χιδήρογλου Αριστομένης (Μέλος Δ.Σ.)