Έκτακτη Γενική Συνέλευση του συλλόγου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής κοινότητας του Göteborg σας προσκαλεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του συλλόγου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαίου 2019 και ώρα 14.00 στην αίθουσα της κοινότητας, Wadköpingsgatan 2, Hisings Backa.

Θέμα της συνέλευσης: “Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για μελλοντικό σχεδιασμό και προγραμματισμό απαραιτήτων ενεργειών σε σχέση με τις κτιριακές εγκαταστάσεις”.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων σας αναγκαία.

Με εκτίμηση 
για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αστέριος Κορκότζελος
Πρόεδρος