Κατοικίδια

Εάν σκοπεύετε να φέρετε μαζί σας στη Σουηδία το αγαπημένο σας κατοικίδιο, θα πρέπει να γνωρίζετε μια σειρά κανόνων και περιορισμών που ισχύουν στη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ελέγξετε το Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket) στην διεύθυνση Jordbruksverket.se . Εκεί θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για ότι αφορά το κατοικίδιο σας.